Zemřela královna Alžběta II.

Dne 8. září ve věku 96 let naši společnost opustila všemi uznávaná nejdéle vládnoucí panovnice královna Alžběta II.

Takto zní oficiální vyjádření britského Triumphu:

My ve společnosti Triumph se připojujeme ke všem ve Velké Británii, Commonwealthu a vlastně na celém světě a jsme zarmouceni nad ztrátou Jejího Veličenstva královny Alžběty II.

Její nesrovnatelná důstojnost, oddanost povinnostem a životu ve veřejné službě jí přinesly lásku, úctu a upřímnou vděčnost lidu Spojeného království a Commonwealthu. Truchlíme nad ztrátou jistoty v našich životech, uklidňující přítomnosti i majáku stability.

Posíláme upřímnou soustrast králi Karlu III., králově choti a královské rodině.